fbpx

10 Ivy League và đại học Mỹ học sinh đến từ gia đình trung lưu không phải trả học phí

Các học sinh may mắn được nhận vào một trong số những trường đại học hàng đầu tại Mỹ có thể tiết kiệm hàng trăm nghìn đô tiền học phí. Tham khảo Kinh nghiệm Apply tại đây

Phụ huynh của các em học sinh cấp 3 có thể bắt đầu thở phào nhẹ nhõm khi với mức giá một năm đi học là gần $63k, nhiều trường trong nhóm Ivy League và những trường đại học hàng đầu khác đang làm cho việc đi học đại học dễ chi trả hơn với các gia đình trung lưu.

Dù không nằm trong khối Ivy League, Đại học Stanford tiếp tục khẳng định chính sách miễn học phí cho gia đình có thu nhập ít hơn $125k. Trước đó, mức của trường là $100k. Với bước tiến mới này, Stanford đã tạo điều kiện cho các em học sinh đến từ những gia đình trung lưu có được một tấm bằng cùng với mức học phí phải trả tại một trường đại học tại công lập tại bang (các học sinh đến từ những gia đình với mức thu nhập trên $65k vẫn phải trả tiền phòng và ăn ở). Vì vậy nên thư mời nhập học từ một trường đã nằm trong số những trường danh giá nhất cả nước lại trở nên hấp dẫn hơn.

Stanford cũng không phải là trường đại học hàng đầu đầu tiên giảm tiền học phí cho các học sinh đến từ các gia đình trung lưu và thượng-trung lưu. (Để dễ dàng hơn, chúng tôi đang sử dụng định nghĩa của Pew Research Center, mà trong đó một gia đình 3 người tại Mỹ sẽ thuộc tầng lớp trung lưu nếu gia đình đó kiếm được giữa $40667 và $122k trong năm 2013.) Trong khi những trường giàu nhất vẫn luôn chi trả gần như mọi khoản phí cho các học sinh đến từ những gia đình nghèo nhất, từ năm 2004 Harvard University (Ivy League) đã dần mở rộng nhóm học sinh nhận được hỗ trợ tài chính, đặt áp lực cho những trường khác cũng mở rộng chính sách hỗ trợ tài chính của mình. Các chương trình hỗ trợ tài chính này đã giúp làm giảm gánh nặng học phí đang ngày càng tăng lên. Sau đây là một số những trường đại học hàng đầu mà học sinh đến từ các gia đình trung lưu có thể học mà không mất tiền học phí.

Trường Tỉ lệ nhận Học phí 2018 – 2019 Chính sách Tài chính
Princeton University (NJ) 6% $49.055 Các gia đình có thu nhập ít hơn $54k một năm không phải trả học phí+ tiền phòng+ ăn ở và các gia đình có thu nhập ít hơn $120k một năm không phải trả học phí.
Brown University (RI) 9% $70.226 Các gia đình có thu nhập ít hơn $60k một năm không phải trả học phí + tiền phòng
Cornell 12% $54.824 Các gia đình có thu nhập ít hơn $60k một năm không phải trả học phí + tiền phòng
Columbia University (NY) 6% $72.189 Các gia đình có thu nhập ít hơn $60k một năm không phải trả học phí + tiền phòng
Duke 9% $72.000 Các gia đình có thu nhập ít hơn $60k một năm không phải trả học phí + tiền phòng
Harvard University (MA) 5% $67.580 Các gia đình có thu nhập ít hơn $65k một năm không phải trả học phí + tiền phòng
Yale University (CT) 7% $69.430 Các gia đình có thu nhập ít hơn $65k một năm không phải trả học phí + tiền phòng
Stanford University (CA) 5% $51.353 Các gia đình có thu nhập ít hơn $65k một năm không phải trả học phí + tiền phòng – các gia đình có thu nhập giữa $65k và $125k một năm không phải trả học phí
Massachusetts Institute of Technology 7% $51.892 Các gia đình có thu nhập ít hơn $75k một năm không phải trả học phí.
Darthmouth 9% $67.633 Các gia đình có thu nhập ít hơn $100k một năm không phải trả học phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *