bài luận giúp 10x đạt học bổng ivy league
Sinh ra trong một gia đình đông đúc trải dài qua 3 thế hệ đã hình thành cho Phương Mai sự yêu thương và trân quý những giá trị truyền thống gia đình. Nguồn cảm hứng ấy được Mai thổi vào bài luận và góp phần giúp em giành học bổng 6,3 tỷ đồng từ ĐH Pennsylvania.