ivy-league-vietnam
• Lắng nghe bí quyết đạt điểm số ấn tượng 1500+ SAT; 34+ ACT hay 110+ TOEFL • Bí quyết xây dựng bài luận để hồ sơ nổi bật giữa hàng CHỤC NGÀN ứng viên • Kinh nghiệm tham gia các hoạt động ngoại khóa • Giao lưu và đặt câu hỏi tới các học viên vừa được nhận vào các trường ĐH Ivy League năm 2019