Mai Thu – Dartmouth – 33 ACT

The best thing about Ivycation is that it encourages us to challenge our limits. I started my application process with a lot of self-doubts, and I told myself that I would be content with a moderate goal. But Ms. Diep saw my potential, and she kept pushing me to try harder and reach for greater heights. Simply put, Ivycation helps those who dare dream big conquer their dreams.

Điều tốt nhất về Ivycation là nơi đã thúc đẩy, khuyến khích chúng ta thử thách giới hạn của mình. Tôi bắt đầu quá trình nộp đơn của mình với rất nhiều nghi ngờ bản thân, và tôi tự nhủ rằng mình sẽ hài lòng với một mục tiêu vừa phải. Nhưng chị Diệp đã nhìn thấy tiềm năng của tôi, và chị ấy tiếp tục thúc đẩy tôi cố gắng hơn nữa và vươn tới tầm cao hơn. Nói một cách đơn giản, Ivycation giúp những người dám ước mơ lớn chinh phục giấc mơ của họ.

--> Xem điểm thi SAT của học viên Ivycation

--> Du học mỹ cùng Ivycation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *