Creative Writing – Lớp viết sáng tạo


Mục đích khóa học:
→ Trau dồi kiến thức cú pháp và ngữ pháp để viết hiệu quả.
→  Nắm rõ hình thức bài viết (đoạn, bài luận…)
→  Học cách đọc những tác phẩm văn học nổi tiếng để tạo tiền đề cho lối viết của bạn với sự
hiểu biết, sự thông cảm và cái nhìn sâu sắc.
→  Học cách tương tác hiệu quả trong nhóm để bạn có thể phát triển nhóm đọc/viết của mình
khi học đại học và sau đó.
→  Hiểu được tốt hơn về cách viết của bản thân.
→  Hiểu được những khái niệm đơn giản về lối viết sáng tạo nhưng không “hư cấu”.
→  Nghĩ về những hậu quả về mặt đạo đức khi bạn viết về cuộc sống của bạn và cuộc sống của
những người khác.

Thông tin khóa học:
– Đối tượng học sinh:
+ Từ lớp 8 đến lớp 12
+ Học sinh muốn trau dồi kĩ năng Writing trong các bài thi.
+ Học sinh muốn trau dồi kĩ năng viết bài Essay.
– Thời lượng: 30h (tương đương 15 buổi)
– Thời gian: 2 buổi/tuần (lịch học cụ thể tùy thuộc vào lịch trống của các học viên)

Tư vấn du học Mỹ số 1 Việt Nam