Khoá học Phonetics – Pronunciation – Public Speaking

Khoá học Phonetics/Pronunciation/Public Speaking


Khoá học về ngữ âm học, phát âm, và nói trước đám đông là khoá học thiết yếu nhằm bổ trợ tối đa cho kỹ năng nói của học viên. Khoá học bao gồm các buổi học chuyên đề về ngữ âm học trong tiếng Anh, giúp học viên phá bỏ những tư duy về phát âm sai, thay đổi lại toàn bộ những âm cơ bản thành âm chuẩn. Ngoài việc phát âm chuẩn, học viên còn được hỗ trợ tối đa bởi các chuyên gia để tự tin hơn khi diến thuyết trước đám đông, một kỹ năng vô cùng quan trọng không chỉ ở môi trường giáo dục quốc tế mà còn chính tại Việt Nam.

Mục đích khóa học:
→ Trau dồi kiến thức phát âm và phương pháp phát biểu trước đám đông hiệu quả.
→ Nắm rõ hình thức ngữ âm
→ Học cách tư duy đúng về cách phát âm
→ Học cách tương tác hiệu quả trong nhóm để bạn có thể phát triển bản thân
khi học đại học và sau đó.
→ Hiểu được tốt hơn về cách viết của bản thân.
→ Hiểu biết sâu hơn về ngữ âm học.

Thông tin khóa học:
+ Đối tượng học sinh và sinh viên:
+ Từ lớp 9 trở lên
+ Học sinh muốn trau dồi kĩ đọc/ nói.
+ Học sinh muốn phát triển khả năng phát biểu và nói trước đám đông.