Lịch thi ACT 2019

Bài viết bao gồm: 1. Lịch thi ACT 2019  –  2020 2. Lệ phí 3. Địa điểm 4. High  School  Code  danh  sách  đầy đủ 5. Nên thi ACT vào thời điểm nào? Điểm trắc nghiệm: sẽ được chấm và thông báo ngay sau 2 ngày làm việc (business days tính từ thứ 2 – … Đọc tiếp Lịch thi ACT 2019