SAT 2 – vũ khí âm thầm trong hồ sơ du học Mỹ

Kể cả khi trường không yêu cầu, những bài thi SAT Subject Test này có thể cho phép các thi sinh thể hiện những điểm mạnh về học lực của mình. 1. SAT Subject Test là gì? 2. Có nên nộp SAT 2 cho các trường Potential? 3. Nên chọn thi môn gì? 4. Khi … Đọc tiếp SAT 2 – vũ khí âm thầm trong hồ sơ du học Mỹ