Tag Archives: John Hopkins

Trần Lê Minh Hiếu – Johns Hopkins University, Caltech

chị Diệp còn dành nhiều thời gian trò chuyện với từng học sinh để chúng em có thể hiểu thêm về bản thân mình, từ đó có thể gợi mở ra những ý tưởng vô cùng sáng tạo cho bài luận chính Personal Statement. chị Diệp như trở thành một người chị của mỗi học sinh, luôn sẵn sàng lắng nghe mọi tâm sự của mỗi học sinh, từ những áp lực của việc học tập, thi cử, apply, những mối quan hệ ở trường lớp, rồi đến cả những câu chuyện thầm kín, Ivycation đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của mỗi học sinh như em trong đợt apply vừa qua.”