Tag Archives: Stanford University

Lê Nhã Khuyên – Stanford University – 780 SAT 2 Văn học

Là một du học sinh bên Singapore, việc học luôn chiếm phần nhiều trong quỹ thời gian của em. Những du học sinh như chúng em, nếu muốn bổ trợ cho khả năng ngoại ngữ của mình thì thường đăng kí học online. Lúc mới đầu, em đặt kì vọng Ivycation có thể giúp mình…

Thạch Thảo – Stanford University

Ivycation đã giúp mình rất nhiều trong việc hoàn thiện hồ sơ du học, làm cho nó thật nhất quán và riêng biệt. Chị Diệp đóng vài trò đặc biệt quan trọng trong việc theo dõi và đánh giá các hoạt động ở trường, từ đó nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu của hồ sơ và đưa ra những lời khuyện hữu ích để làm nổi bật được thế mạnh của bản thân, cũng như xác định môi trường phù hợp sau này

Nguyễn Ngọc Minh – Stanford University

Em tìm đến trung tâm Ivycation vào những ngày cuối hè năm 2014. Ở thời điểm đó em nhớ rõ bản thân chưa có nhiều điểm nổi bật và thiếu hụt nhiều trong cách biểu lộ tính cách bản thân. Đến với chị Diệp, hồ sơ của em từ những dòng văn vô hồn đã trở nên súc tích, giàu ý nghĩa và chạm đến lòng người hơn. Không dừng ở đó, nhờ có sự định hướng của chị, em đã lựa chọn được những hoạt động ngoại khoá …