2390/2400
Đặng Phước Long

2390/2400
Đỗ Minh Quân

2390/2400
Trân Thùy Linh

2390/2400
Vũ Thành Trung

2360/2400
Vũ Quang Anh

1580/1600
L.N Khuyên

1580/1600
Nguyễn Ngọc Minh

1540/1600
T.M.T Lâm